De ANBO is “voorstander van het laten vastleggen van het wel of niet hebben van een sociaal netwerk in het keukentafelgesprek dat gemeenten doen op grond van de WMO.”
OVN-NL ( Oudere Vrouwen Netwerk Nederland) keurt dit standpunt ten stelligste af.

Waarom wij dit vinden leest u in ons persbericht.