Wie ’s nachts of in het weekend door een arts van de huisartsendienst of de spoedeisende hulp medicijnen krijgt voorgeschreven zal de mededeling krijgen dat hij/zij deze kan ophalen in de dienstapotheek. Dienstapotheken zijn apotheken, die de medicijnverstrekking verzorgen buiten de normale openingstijden. Deze apotheken zijn een kostbare voorziening, er zijn er dus weinig. Daarom bevinden zij zich meestal op een aanzienlijke afstand van de patiënt die de medicijnen nodig heeft. Wanneer het een probleem is, bij voorbeeld voor een alleenwonende oudere, om de medicijnen op te halen en wanneer er ook geen familielid, buur of vriend is die dit kan doen, bestaat de mogelijkheid de medicijnen thuis te laten bezorgen. Dit kan alleen als de voorschrijvend arts op het recept aangeeft dat de medicijnen bezorgd moeten worden.

Advies aan patiënten die ’s nachts of in het weekend medicijnen nodig hebben: als je zelf niet in staat bent te regelen dat de medicijnen worden opgehaald, vraag dan aan de arts om op het recept te zetten dat de medicijnen moeten worden bezorgd. Aan deze bezorging zijn geen extra kosten verbonden, wel aan het gebruik van de dienstapotheek. Daarvoor moet een toeslag worden betaald die ten laste komt van het eigen risico.