cedaw-networkOVN-NL behoort tot de 76 organisaties die het Schaduwrapport VN-Vrouwenverdrag ondertekenden. Voor de definitieve tekst (in PDF) van Unfinished Business – Women’s Rights in the Netherlands. Shadow report by Dutch NGO’s and CSO’s zoals gestuurd naar het CEDAW-Comité in Genève, klik hier