In 2002 werd door de Verenigde Naties een conferentie belegd over veroudering. Deze conferentie resulteerde in een actieplan: the Madrid International Plan of Action on Ageing, kortweg MIPAA. De verschillende regio’s van de VN stelden vervolgens een strategie op voor de uitvoering van het plan. Onderdeel daarvan is dat de VN-leden eens in de vijf jaar een rapport uitbrengen over hun vorderingen met de uitvoering. In 2017 moet voor de derde maal gerapporteerd zijn.Eind oktober 2016 publiceerde het Ministerie van VWS het Nederlandse rapport Report on the Regional Implementation Strategy (RIS) of the Madrid International Plan of Action (MIPAA) in The Netherlands. Third Review and Appraisal.

De reactie op dit rapport van het Oudere Vrouwen Netwerk Nederland (OVN-NL) vindt u hier