Verkrijgbaarheid van medicijnen buiten kantoortijd

Advies aan patiënten die ’s nachts of in het weekend medicijnen nodig hebben: als je zelf niet in staat bent te regelen dat de medicijnen worden opgehaald, vraag dan aan de arts om op het recept te zetten dat de medicijnen moeten worden bezorgd. Aan deze bezorging zijn geen extra kosten verbonden, wel aan het gebruik van de dienstapotheek. Daarvoor moet een toeslag worden betaald die ten laste komt van het eigen risico.

Lees meer

Mobility Scouts

OVN-NL is één van de vijf partners van het Europese ‘Mobility Scouts’ project (2016-2018).

Het idee van het project ́ Mobility Scouts ́ is dat ouderen worden aangesproken om het heft in eigen handen te nemen en hun kennis, kunde en netwerken in te zetten voor hun eigen buurt, stad of dorp. Dit doen zij in samenwerking met andere ouderen, de lokale overheid, politiek en (maatschappelijke) organisaties…

Lees meer

Lancering prijsvraag WHO CARES

Op 18 januari 2017 werd prijsvraag WHO CARES gelanceerd met een kick off bijeenkomst in Almere. Met de prijsvraag roepen de initiatiefnemers ontwerpers en innovatieve doeners en denkers uit andere sectoren op om gezamenlijk hun idee voor toekomstbestendige wijken te...

Lees meer

Active 80+: de beleidsaanbevelingen

koekjesHet Active 80+ partnerschap heeft – in nauwe samenwerking met experts uit heel Europa – beleidsaanbevelingen geformuleerd voor beleidsmakers op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau.

Lees meer

Handboeken Active 80+ gereed

handboekenOudere Vrouwen Netwerk Nederland is verheugd als partner in het Europese project Active80+ een deel van de resultaten van het project in de vorm van twee handboeken voor belangstellenden beschikbaar te stellen.

Lees meer

Uitnodiging: Dialoog Samenkracht 80+

LogoAct80+Hoe kun je voor en met 80-plussers een dialoog organiseren over zingeving, verbondenheid en meedoen in de lokale gemeenschap? In het kader van het Europese Erasmus+ project Active 80+ ontwikkelde het Oudere Vrouwennetwerk Nederland (OVN) met ActivAge en vijf lokale pilotprojecten in Amersfoort, Barneveld, Zutphen en Deventer een handreiking en een training. Deze zijn bedoeld voor medewerkers en vrijwilligers van woonzorgvoorzieningen, welzijnsorganisaties, sociale wijkteams, buurtcentra of ontmoetingshuizen.

Lees meer

Bestuur

J.E.A. de Ruiter-Zwanikken (voorzitter)
C. Nanlohy (secretaris)
L.M. Christ (penningmeester)

Adres

Secretariaat:
Hogeweide 324
3544PW Utrecht

Bankrekening:

NL64 INGB 0009 2326 86

Kamer van Koophandel

34161125

Email aan secretariaat sturen

Wilt u een bericht aan het secretariaat sturen, klik dan hier.

Beheer website

De website wordt beheerd door Fred Daane. Indien u hem een bericht wil sturen, klik dan hier.