De signalen over toenemende armoede onder oudere vrouwen worden steeds sterker.
Oudere vrouwen uit verschillende bevolkingsgroepen behoren tot de laagste inkomensgroepen. Velen van hen zijn niet economisch zelfstandig. Anderen zijn gedurende vele jaren aangewezen op een zeer laag inkomen.
Oudere vrouwen zijn als specifieke doelgroep niet of onvoldoende in beeld bij hen die een belangrijke rol spelen in de besluitvorming, zoals politici en beleidsmakers, zowel op landelijk als plaatselijk niveau. Ook is er geen aandacht voor de grote diversiteit onder oudere vrouwen met een laag inkomen. Vaak is sprake van gecompliceerde problematiek. Met name de combinatie van de factoren vrouw, ouder en migrant leiden tot een slechte financiële positie.
Dit was aanleiding voor NOOM, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten en FNV Vrouw met oudere vrouwen zelf aan de slag te gaan om na te denken over het verbeteren van hun financiële positie. Vrouwen die vaak van jongs af aan gewend zijn om met weinig geld om te gaan, zijn vanuit hun ervarings- deskundigheid goed in staat om oplossingen aan te geven om hun situatie te verbeteren.
In het project ‘Wonderen doen met weinig geld’ dat werd uitgevoerd in 2011 en 2012 lag het accent op het delen van ervaringen en ontmoetingen met lotgenoten. Dit mondde uit in een tipwijzer ‘Wonderen doen met weinig geld’ op basis van door de deelneemsters gedeelde tips.

Bekijk de folders: