In het jaarverslag over 2014 wordt het volgende behandeld:

Algemene terugblik beleidskader 2013

Activiteiten:
– Beleidsbeinvloeding en belangenbehartiging
– Netwerkvorming en samenwerking met andere organisaties
– Overige externe contacten
– Onderzoek en research
Publiciteit
Interne organisatie

Klik hier om het jaarverslag te bekijken.