handboekenOudere Vrouwen Netwerk Nederland is verheugd als partner in het Europese project Active80+ een deel van de resultaten van het project in de vorm van twee handboeken voor belangstellenden beschikbaar te stellen.
Het Handboek voor de Praktijk is bedoeld voor vrijwilligers en medewerkers, die ideeën willen ontwikkelen over het coachen, de empowerment en de ondersteuning van mensen op hoge leeftijd. Behalve algemene informatie over deze thema’s biedt dit handboek veel voorbeelden van projecten, die in vervolg op de Active80+ trainingen in de vijf partnerlanden werden uitgevoerd.
Het Handboek voor Trainers is richt zich met name tot organisaties op het gebied van zorg, wonen en welzijn, trainers/opleidingen en trainingsinstituten (volwasseneneducatie). Met dit handboek kunnen zij hun stafmedewerkers en vrijwilligers, die voor en met mensen op hoge leeftijd werken, inspireren en een handreiking bieden om een coachende rol te vervullen voor tachtigplussers die op een leerzame en zinvolle wijze betrokken willen zijn bij hun gemeenschap.