Financieel verslag 2014

Tijdens de bestuursvergadering in maart 2015 is het financieel verslag over 2014 besproken en goedgekeurd.

Klik hier om dit verslag te bekijken.

Financieel verslag 2013

Tijdens de bestuursvergadering is het financieel verslag over 2013 besproken en goedgekeurd.

Klik hier om het jaarverslag te bekijken.

Bestuur

J.E.A. de Ruiter-Zwanikken (voorzitter)
C. Nanlohy (secretaris)
L.M. Christ (penningmeester)

Adres

Secretariaat:
Hogeweide 324
3544PW Utrecht

Bankrekening:

NL64 INGB 0009 2326 86

Kamer van Koophandel

34161125

Beheer website

De website wordt beheerd door Fred Daane. Indien u hem een bericht wil sturen, klik dan hier.