Tijdens de bestuursvergadering is het financieel verslag over 2013 besproken en goedgekeurd.

Klik hier om het jaarverslag te bekijken.