Stuur een bericht aan het secretariaat...

13 + 13 =

Door het antwoord op de optelsom in te vullen helpt u het bestrijden van SPAM

Bestuur

J.E.A. de Ruiter-Zwanikken (voorzitter)
C. Nanlohy (secretaris)
L.M. Christ (penningmeester)

Adres

Secretariaat:
Hogeweide 324
3544PW Utrecht

Bankrekening:

NL64 INGB 0009 2326 86

Kamer van Koophandel

34161125

Email aan secretariaat sturen

Wilt u een bericht aan het secretariaat sturen, klik danĀ hier.

Beheer website

De website wordt beheerd door Fred Daane. Indien u hem een bericht wil sturen, klik dan hier.