Financieel verslag 2014

Tijdens de bestuursvergadering in maart 2015 is het financieel verslag over 2014 besproken en goedgekeurd. Klik hier om dit verslag te bekijken.

Jaarverslag 2014

In het jaarverslag over 2014 wordt het volgende behandeld: Algemene terugblik beleidskader 2013 Activiteiten: – Beleidsbeinvloeding en belangenbehartiging – Netwerkvorming en samenwerking met andere organisaties – Overige externe contacten –...

Financieel verslag 2013

Tijdens de bestuursvergadering is het financieel verslag over 2013 besproken en goedgekeurd. Klik hier om het jaarverslag te bekijken.

Jaarverslag 2013

In het jaarverslag over 2013 wordt het volgende behandeld: Algemene terugblik beleidskader 2013 Activiteiten: – Beleidsbeinvloeding en belangenbehartiging – Netwerkvorming en samenwerking met andere organisaties – Overige externe contacten –...

Werkplan 2014

In het werkplan 2014 worden de doelstellingen voor 2014 beschreven en de activiteiten die zullen worden uitgevoerd. Klik hier om het werkplan voor 2014 te bekijken.