Een succes maken van vrijwilligerswerk!

VoluntLearning Pro is een grensoverschrijdend uitwisselingsproject van Grundtvig Lerende Partnerschappen voor (on)betaalde medewerkers en vrijwilligers, werkzaam bij verenigingen, organisaties, stichtingen en gemeenten. Het project is uitgevoerd tussen 2012 en 2014 en...

Meer wonderen doen met weinig geld

De signalen over toenemende armoede onder oudere vrouwen worden steeds sterker. Oudere vrouwen uit verschillende bevolkingsgroepen behoren tot de laagste inkomensgroepen. Velen van hen zijn niet economisch zelfstandig. Anderen zijn gedurende vele jaren aangewezen op...