Beijing: 20 years on

Older women in the Beijing Declaration and Platform for Action 20 years ago, the Beijing Declaration recognised age discrimination as one of the factors contributing to the barriers to women’s empowerment and advancement. Older women were specifically mentioned in the...

Persbericht – Oudere vrouwen eisen garantie zelfstandigheid

De hervormingen van de overheid voor Prinsjesdag brengt het Nederlandse huishoudboekje verder op orde, maar brengt dat van ouderen, gehandicapten, langdurig zieken, ex-zorgmedewerksters, mantelzorgsters en uitkeringsgerechtigden tot een onverantwoordelijk laag niveau....

Improving the situation of older women in the EU…

Improving the situation of older women in the EU in the context of an ageing society and rapidly changing socio-economic environment Executive summary The situation of older women in Europe is often overlooked in studies, statistics and policy impact assessments....

Meer wonderen doen met weinig geld

De signalen over toenemende armoede onder oudere vrouwen worden steeds sterker. Oudere vrouwen uit verschillende bevolkingsgroepen behoren tot de laagste inkomensgroepen. Velen van hen zijn niet economisch zelfstandig. Anderen zijn gedurende vele jaren aangewezen op...