Active 80+: de beleidsaanbevelingen

Het Active 80+ partnerschap heeft – in nauwe samenwerking met experts uit heel Europa – beleidsaanbevelingen geformuleerd voor beleidsmakers op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau. Klik hier om de aanbevelingen te downloaden.

Handboeken Active 80+ gereed

Oudere Vrouwen Netwerk Nederland is verheugd als partner in het Europese project Active80+ een deel van de resultaten van het project in de vorm van twee handboeken voor belangstellenden beschikbaar te stellen. Het Handboek voor de Praktijk is bedoeld voor...

Trainingen Active 80+ in diverse Europese landen

De Active 80+ trainingen in Oostenrijk, Italië, Duitsland, Litouwen en Nederland zijn met succes uitgevoerd met in totaal 83 deelnemers. Naast staf en vrijwilligers van verzorgingshuizen, welzijnsorganisaties, wijkcentra of andere lokale organisaties die zich richten...

Uitnodiging: Dialoog Samenkracht 80+

Hoe kun je voor en met 80-plussers een dialoog organiseren over zingeving, verbondenheid en meedoen in de lokale gemeenschap? In het kader van het Europese Erasmus+ project Active 80+ ontwikkelde het Oudere Vrouwennetwerk Nederland (OVN) met ActivAge en vijf lokale...

Zelfstandigheid van ouderen bedreigd

De ANBO is “voorstander van het laten vastleggen van het wel of niet hebben van een sociaal netwerk in het keukentafelgesprek dat gemeenten doen op grond van de WMO.” OVN-NL ( Oudere Vrouwen Netwerk Nederland) keurt dit standpunt ten stelligste af. Waarom wij dit...