Trainingen Active 80+ in diverse Europese landen

LogoAct80+De Active 80+ trainingen in Oostenrijk, Italië, Duitsland, Litouwen en Nederland zijn met succes uitgevoerd met in totaal 83 deelnemers. Naast staf en vrijwilligers van verzorgingshuizen, welzijnsorganisaties, wijkcentra of andere lokale organisaties die zich richten op de oudste generatie, hebben ook 80-plussers deelgenomen aan de bijeenkomsten.

In onze nieuwbrief kunt u meer lezen over de trainingen. Er is een Nederlandse versie en een Engelse versie beschikbaar.

Uitnodiging: Dialoog Samenkracht 80+

LogoAct80+Hoe kun je voor en met 80-plussers een dialoog organiseren over zingeving, verbondenheid en meedoen in de lokale gemeenschap? In het kader van het Europese Erasmus+ project Active 80+ ontwikkelde het Oudere Vrouwennetwerk Nederland (OVN) met ActivAge en vijf lokale pilotprojecten in Amersfoort, Barneveld, Zutphen en Deventer een handreiking en een training. Deze zijn bedoeld voor medewerkers en vrijwilligers van woonzorgvoorzieningen, welzijnsorganisaties, sociale wijkteams, buurtcentra of ontmoetingshuizen.

Centraal staat de vraag: hoe kunnen 80+ ouderen meedoen en van betekenis zijn in de lokale gemeenschap? Het gesprek gaat over wat je zelf kunt doen om vitaal te blijven, wat je samen op kunt pakken en hoe organisaties dit kunnen faciliteren. Tijdens een van de dialoogbijeenkomsten zei een deelneemster: “Hier word ik gezien. Dat doet me goed.” Ook vertegenwoordigers uit de lokale politiek, welzijn en zorg komen door de dialoog-gesprekken in beweging: “Wij doen iets niet goed. Het moet en kan beter.”

Op woensdag 13 april 2016 presenteren de vijf initiatiefgroepen de resultaten van hun pilotprojecten. Wat werkt in de gespreksvoering met ouderen en het samen organiseren van (gespreks)bijeenkomsten? Wat zijn mogelijke valkuilen? Wilt u hierover meedenken en meepraten?

Voor wie?

 • Betrokkenen en overige belangstellenden, zoals collega’s, samenwerkingspartners van de initiatiefgroepen, die aan de training en pilots hebben deelgenomen;
 • Professionals, beleidsmakers, onderzoekers en adviseurs in het veld van sociaal werk, wonen, zorg en welzijn. Senioren actief in buurt- en burgerinitiatieven, ouderen- en vrijwilligersorganisaties, Hbo-docenten en studenten Hogere Sociale Studies, maatschappelijk werk of verpleegkunde.Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een mailtje te sturen naar: laura.christ@ouderevrouwennetwerk.nl. Deelname is gratis.
  Akoesticum is eenvoudig te bereiken met het openbaar vervoer (naast het station in Ede).
  Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en een routebeschrijving. Zie ook www.akoesticum.org

Programma

14.00 – 14.30

Aankomst /ontvangst met koffie/thee

14.30 – 14.40

Welkom en introductie Active80+ – Samenkracht80+

Laura Christ, OVN-NL/projectleider Active 80+

14.40 – 15.10

Inleiding: Betekenisgeving van ouder worden door de eeuwen heen en in de huidige tijd
Suzanne Biewinga, filosofe en ethica

15.10 – 15.25

Muzikaal Intermezzo

Het Spijkerkoor uit de wijk ’t Spijk (Eefde) o.l.v. Wolfram Reisiger

15.30 – 16.20

Plezierig oud worden in vijf bedrijven: flitspresentatie van de vijf Samenkracht80+ pilots:

 • Vrijwilligers Amersfoort Binnenstad/Het Seminarie (Amersfoort)
 • Welzijn Barneveld/Zorggroep Ena (Barneveld)
 • Sensire Wijkzorg (Zutphen)
 • De Polbeek /Zorggroep St. Maarten (Zutphen)
 • De Deventer Dagsociëteit (Deventer)
  Vragen en tips vanuit de zaal o.l.v. Kees Penninx, ActivAge

16.20 – 16.45

Slotwoord
Uitreiking van de certificaten aan de pilot-deelnemers
Joke de Ruiter-Zwanikken, voorzitter Oudere Vrouwen Netwerk – Nederland (OVN-NL)

16.45 – 17.00

Muzikale afsluiting

Het Spijkerkoor

17.00 – 17.30

Hapje en drankje

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik
van de informatie die erin is vervat.

Klik hier om de uitnodiging te downloaden.

Zelfstandigheid van ouderen bedreigd

De ANBO is “voorstander van het laten vastleggen van het wel of niet hebben van een sociaal netwerk in het keukentafelgesprek dat gemeenten doen op grond van de WMO.”
OVN-NL ( Oudere Vrouwen Netwerk Nederland) keurt dit standpunt ten stelligste af.

Waarom wij dit vinden leest u in ons persbericht.

Financieel verslag 2014

Tijdens de bestuursvergadering in maart 2015 is het financieel verslag over 2014 besproken en goedgekeurd.

Klik hier om dit verslag te bekijken.

Jaarverslag 2014

In het jaarverslag over 2014 wordt het volgende behandeld:

Algemene terugblik beleidskader 2013

Activiteiten:
– Beleidsbeinvloeding en belangenbehartiging
– Netwerkvorming en samenwerking met andere organisaties
– Overige externe contacten
– Onderzoek en research
Publiciteit
Interne organisatie

Klik hier om het jaarverslag te bekijken.

Economische crisis en bezuinigingen slecht voor oudere vrouwen!

Op woensdag, 26 augustus a.s. organiseren EAPN-NL en OVN-NL een bijeenkomst met als thema: vrouwen, laag inkomen en gezondheid.

De bijeenkomst is vooral bedoeld voor oudere vrouwen (inclusief oudere migranten vrouwen)aan de basis van de samenleving en die het hardst door de gevolgen van de economische crisis en bezuinigingen zijn getroffen.

Doel van de bijeenkomst is in een open sfeer met elkaar van gedachten wisselen over wat deelneemsters zelf vinden wat er lokaal moet gebeuren om de eigen gezondheidssituatie te verbeteren. De resultaten van de bijeenkomst worden voorgelegd aan onder andere Staatssecretaris Jette Klijnsma.

Aanvang : 12.30 – 16.00 uur(de bijeenkomst start met een lekkere werklunch)

Waar : Vergader-en Partycentrum De Horst, Kerkstraat 5 in Deventer.
(op loopafstand van het NS station Deventer, reiskosten worden vergoed op basis van OV 2e Klas met een maximum van 17,50 euro p.p.)

Is deze bijeenkomst iets voor u?
Meldt u dan uiterlijk zaterdag, 15 augustus a.s. aan bij Christine Nanlohy (OVN NL) en/of bij Jo Bothmer (EAPN NL) via onderstaande emailadressen en/of telefonisch: ovn.secretariaat@gmail.com Tel: 06 17 97 12 15
jobothmer@eapnned.nl

Na aanmelding ontvangt u de uitnodiging en het programma.
Wees er snel bij want er kunnen maximaal 35 personen deelnemen! www.eapnned.nl www.ouderevrouwennetwerk.nl

 

U kunt de oproep downloaden: Bijeenkomst OVN-NL en EAPN-NL op 26 augustus 2015

Mounir Samuels opent Gelijk = Anders Festival!

Op 27 juni staat Pakhuis de Zwijger in het teken van gelijkheid tussen vrouw, man, homo, lesbo, trans, en alles daartussen in. Jonge experts van over de hele wereld komen aan het woord over het recht op vrije huwelijkskeuze, op abortus, op vrij kunnen bewegen, op eerlijk loon en bescherming tegen discriminatie en onderdrukking. Met onder meer Mounir Samuel, de Syrische activiste Oula Ramadan en Chris Rijksen. En, zoals het een festival betaamd, exposities, gekke quizzen, performance, mogelijkheid tot lekker eten, een zeepkist en nog veel meer!

Mounir SamuelsMounir Samuel – openingscolumn

Mounir Samuel (1989) is een Egyptisch-Nederlandse auteur, politicoloog en fly-in Midden-Oosten correspondent voor de Groene Amsterdammer. Op het festival opent Mounir met een column waarin hij zijn persoonlijke ervaringen in zijn zoektocht naar zijn gender-identiteit mengt met sprankelende anekdotes en observaties uit de Arabische wereld.

 

Oula RamadanOula Ramadan – keynote speaker

De Syrische Oula is de oprichter van Badael, een netwerk van mensenrechtenactivisten die aandacht vragen voor geweldloosheid, maar ook in verweer komen tegen de onderdrukking en de marginalisering van vrouwen door Islamitische Staat. Oula won in 2014 een speciale award van No Peace Without Justice, voor de rol van Syrische vrouwen in de strijd tegen Assad en IS.

 

Chris Rijksen – performance

What if gender is something to choose for yourself? Chris Rijksen is een beeldend kunstenaar, een vraagteken, een fotograaf en een maker. Zijn werk is vooral bezig met het spel, de identiteit en de relatie van een individu met de wereld.

En verder…

Momal Mushtaq (Pakistan), oprichter van The Freedom Traveller, een project dat zich hard maakt voor mobiliteit van vrouwelijke reizigers. Hajer Sharief (Libië), studenten uit Tripoli die zich inzet voor een democratisch Libië. Zonder actieve deelname van vrouwen is dit natuurlijk niet mogelijk! Oud-profvoetballer Martine Prange deed onderzoek naar de enorme groei van het vrouwenvoetbal in Nederland. Sunita Kujur (India) expert op het gebied van seksuele rechten voor vrouwen in dit traditionele land. Zeker gezien de brute verkrachting van de Indiase studente Jyoti Singh in december 2012 en de protesten die hierop volgden, een belangrijke strijd!

 Praktische informatie

Locatie: Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Datum: Zaterdag 27 juni, 14.00 – 19.15 uur

Met o.a.: Lilianne  Ploumen, Mounir Samuel, Zarayda Groenhart, Sabrina Starke, Irene Hemelaar (VN Vrouwenvertegenwoordiger), buitenlandse activisten.

Kaartverkoop en meer info, waaronder een volledig programmaoverzicht: www.gelijkisanders.nl

Opkomen voor gelijke rechten

LogometfestivalVind je gelijke behandeling ongeacht wie je bent of wie je liefhebt belangrijk en vraag je je af hoe het anno 2015 staat met de gelijke rechten voor man, vrouw, homo, lesbisch, transgender of anderszins? Kom dan op zaterdag 27 juni naar Pakhuis de Zwijger in Amsterdam en zet samen met activisten (m/v), journalisten, onderzoekers en artiesten gendergelijkheid op de agenda.  Op het programma staan: inspirerende keynote speeches, themasessies over de strijd voor gelijke rechten, optredens van diverse artiesten zoals Sabrina Starke en minister Lilianne Ploumen.

Facebook Twitter

Bestuur

J.E.A. de Ruiter-Zwanikken (voorzitter)
C. Nanlohy (secretaris)
L.M. Christ (penningmeester)

Adres

Secretariaat:
Hogeweide 324
3544PW Utrecht

Bankrekening:

NL64 INGB 0009 2326 86

Kamer van Koophandel

34161125

Email aan secretariaat sturen

Wilt u een bericht aan het secretariaat sturen, klik dan hier.

Beheer website

De website wordt beheerd door Fred Daane. Indien u hem een bericht wil sturen, klik dan hier.