Jaarverslag 2014

In het jaarverslag over 2014 wordt het volgende behandeld:

Algemene terugblik beleidskader 2013

Activiteiten:
– Beleidsbeinvloeding en belangenbehartiging
– Netwerkvorming en samenwerking met andere organisaties
– Overige externe contacten
– Onderzoek en research
Publiciteit
Interne organisatie

Klik hier om het jaarverslag te bekijken.

Jaarverslag 2013

In het jaarverslag over 2013 wordt het volgende behandeld:

Algemene terugblik beleidskader 2013

Activiteiten:
– Beleidsbeinvloeding en belangenbehartiging
– Netwerkvorming en samenwerking met andere organisaties
– Overige externe contacten
– Onderzoek en research
Publiciteit
Interne organisatie

Klik hier om het jaarverslag te bekijken.

Werkplan 2014

In het werkplan 2014 worden de doelstellingen voor 2014 beschreven en de activiteiten die zullen worden uitgevoerd.

Klik hier om het werkplan voor 2014 te bekijken.

Bestuur

J.E.A. de Ruiter-Zwanikken (voorzitter)
C. Nanlohy (secretaris)
L.M. Christ (penningmeester)

Adres

Secretariaat:
Hogeweide 324
3544PW Utrecht

Bankrekening:

NL64 INGB 0009 2326 86

Kamer van Koophandel

34161125

Email aan secretariaat sturen

Wilt u een bericht aan het secretariaat sturen, klik dan hier.

Beheer website

De website wordt beheerd door Fred Daane. Indien u hem een bericht wil sturen, klik dan hier.