Schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag

OVN-NL behoort tot de 76 organisaties die het Schaduwrapport VN-Vrouwenverdrag ondertekenden. Voor de definitieve tekst (in PDF) van Unfinished Business – Women’s Rights in the Netherlands. Shadow report by Dutch NGO’s and CSO’s zoals gestuurd naar het...

Rondetafelgesprek Expeditie Begonia

Op 14 september hield OVN-NL een Rondetafelgesprek tijdens Expeditie Begonia, een landelijke congres van Aedes-ActiZ Kenniscentrum Wonen en Zorg. In het Rondetafelgesprek werden de ervaringen van het Europese project Active80+ (2014-2016) gepresenteerd. Klik op deze...

Active 80+: de beleidsaanbevelingen

Het Active 80+ partnerschap heeft – in nauwe samenwerking met experts uit heel Europa – beleidsaanbevelingen geformuleerd voor beleidsmakers op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau. Klik hier om de aanbevelingen te downloaden.

Handboeken Active 80+ gereed

Oudere Vrouwen Netwerk Nederland is verheugd als partner in het Europese project Active80+ een deel van de resultaten van het project in de vorm van twee handboeken voor belangstellenden beschikbaar te stellen. Het Handboek voor de Praktijk is bedoeld voor...