Indicatoren voor de kwaliteit van langdurige zorg, een goede zaak?

Europa wil zich meer gaan bezighouden met sociaal beleid. Het heeft daartoe een document aangenomen waarin sociale rechten van burgers worden vastgelegd (the Pillar of Social Rights). Eén van de thema’s waar Europa nu aan gaat werken is het vaststellen van indicatoren...

Verkrijgbaarheid van medicijnen buiten kantoortijd

Wie ’s nachts of in het weekend door een arts van de huisartsendienst of de spoedeisende hulp medicijnen krijgt voorgeschreven zal de mededeling krijgen dat hij/zij deze kan ophalen in de dienstapotheek. Dienstapotheken zijn apotheken, die de medicijnverstrekking...

Mobility Scouts

OVN-NL is één van de vijf partners van het Europese ‘Mobility Scouts’ project (2016-2018). Het idee van het project ́ Mobility Scouts ́ is dat ouderen worden aangesproken om het heft in eigen handen te nemen en hun kennis, kunde en netwerken in te zetten voor hun...

SamenKracht80+ Barneveld verder als De Jeugd van Toen

Circa 25 wijkbewoners en bewoners van Ruimzicht kwamen naar de sportieve bijeenkomst van ‘De Jeugd van Toen’. Deze bijeenkomst was extra feestelijk omdat de zogenaamde SamenKracht80+ handboeken zijn uitgereikt waarin ‘De Jeugd van Toen’ als succesvoorbeeld een...

Lancering prijsvraag WHO CARES

Op 18 januari 2017 werd prijsvraag WHO CARES gelanceerd met een kick off bijeenkomst in Almere. Met de prijsvraag roepen de initiatiefnemers ontwerpers en innovatieve doeners en denkers uit andere sectoren op om gezamenlijk hun idee voor toekomstbestendige wijken te...