Mobility Scouts

OVN-NL is één van de vijf partners van het Europese ‘Mobility Scouts’ project (2016-2018).

Het idee van het project ́ Mobility Scouts ́ is dat ouderen worden aangesproken om het heft in eigen handen te nemen en hun kennis, kunde en netwerken in te zetten voor hun eigen buurt, stad of dorp. Dit doen zij in samenwerking met andere ouderen, de lokale overheid, politiek en (maatschappelijke) organisaties. Het doel is om met elkaar en in samenwerking met overheden en organisaties de leefomgeving beter toegankelijk en vriendelijk te maken voor iedereen.
Hierbij gaat het om toegankelijkheid van voorzieningen zoals vervoer, wonen, welzijn en zorg, de inrichting van de publieke ruimte, sociale contacten, maar ook informatie en communicatie.
De ‘Mobility Scouts’ zijn niet alleen ‘verkenners’. Zij zijn ook ambassadeurs en aanjagers die andere ouderen uitnodigen om mee te denken, samen initiatieven te ontwikkelen en in gang te zetten in hun eigen buurt, stad of dorp.

Voor meer informatie kunt hier onze folder bekijken.
U kunt ook de website van het project bezoeken: www.mobility-scouts.eu

Rondetafelgesprek Expeditie Begonia

act80rondetafelgesprek14Op 14 september hield OVN-NL een Rondetafelgesprek tijdens Expeditie Begonia, een landelijke congres van Aedes-ActiZ Kenniscentrum Wonen en Zorg. In het Rondetafelgesprek werden de ervaringen van het Europese project Active80+ (2014-2016) gepresenteerd. Klik op deze link om de presentatie te bekijken. Voor een impressie van Expeditie Begonia klik op deze link

Workshop AGE Platform en AGE 80+ in Den Haag

house-of-europeEuropese Workshop van het AGE Platform Europe en het Active 80+ Consortium hield op 8 juni 2016 een bijeenkomst in het Huis van Europa in Den Haag. Hier kunt u het verslag van deze bijeenkomst bekijken (engelstalig).

Nieuwsbrief

LogoAct80+De Active 80+ trainingen in Oostenrijk, Italië, Duitsland, Litouwen en Nederland zijn met succes uitgevoerd met in totaal 83 deelnemers. Lees er meer over in onze nieuwbrief.

Workshop in Huis van Europa

LogoAct80+Op 8 juni 2016 organiseerden OVN-NL met de partners van het Active 80+ Consortium en het AGE Platform Europe een gezamenlijke workshop in het Huis van Europa in Den Haag. Het Engelstalige verslag kunt u hier lezen. Meer informatie over de activiteiten van het Active 80+ Consortium is te vinden op www.ACT-80plus.eu.

Nieuwsbrief

LogoAct80+In October 2014 startten organisaties in Oostenrijk, Duitsland, Italië, Litouwen en Nederland met het Erasmus+ project met als doel te bevorderen dat mensen op hoge leeftijd, met en zonder functionele beperkingen, de mogelijkheid hebben zich te blijven ontwikkelen en een actieve bijdrage aan de samenleving te leveren. Het ontdekken of opnieuw ontwikkelen van verborgen krachten van zeer oude mensen kan een cruciale rol spelen bij de mogelijkheid te blijven leren en kan bijdragen aan een grotere onafhankelijkheid en levensvreugde op latere leeftijd.

De partners van het Active 80+ project hebben de kennis over leren en actief participeren in de samenleving van mensen op hoge leeftijd geïnventariseerd door een verkenning van onderzoek, praktijkervaringen en de stand van zaken in het publieke debat. Daarnaast is de situatie op Europees niveau onderzocht door de analyse van studies en het bekijken van statistisch materiaal vanuit vergelijkend perspectief. Het Europese overzichtsrapport is een samenvatting van de belangrijkste bevindingen op landelijk en Europees niveau.

Active 80+ wil professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn in staat stellen om een coachende rol te vervullen voor mensen op zeer hoge leeftijd.  > Lees meer

 

Expert-meeting

LogoAct80+In het kader van het Europese project Active80+ organiseren het Oudere Vrouwen Netwerk – Nederland (OVN-NL) en ActivAge een inspiratiebijeenkomst met experts en ervaringsdeskundigen over het thema: Actief Tachtig! De kennis en kunde van de oudste generaties erkennen en waarderen

Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 21 april 2015 in de kapel van Het Seminarie, een kleinschalige woonzorgvoorziening, annex zorghotel in het hart van Amersfoort, Muurhuizen 120. Vanaf 14.00 uur bent u welkom. De bijeenkomst begint om 14.30 uur en duurt tot 17.00 uur.

Waarom deze bijeenkomst?

De snelle groei van het aantal mensen op hoge leeftijd maakt dat we in Europa kunnen spreken van een “revolutie der langlevenden”: in 2060 zal één op de acht mensen 80 jaar of ouder zijn. Discussies gaan vaak over de behoefte aan zorg, waarin de samenleving zal moeten voorzien. Maar er zijn ook andere, wellicht minstens zo fundamentele behoeften. Daarover horen we veel minder.

Klik hier voor meer informatie en het programma of kijk op www.ACT-80plus.eu

.

Project

LogoAct80+Oudere Vrouwen Netwerk Nederland (OVN-NL) is een van de vijf partners in het Europese project Active80+, een Erasmus + project, dat loopt van oktober 2014 tot september 2016. Het Active 80+ project is gericht op de ontwikkeling van een op onderzoek gebaseerde training voor medewerkers en vrijwilligers werkzaam in woonzorgvoorzieningen en activiteitencentra, waarmee zij begeleiding kunnen bieden aan mensen op hoge leeftijd. Met de methoden en instrumenten van de training kunnen de oudste generaties ondersteund worden om hun ideeën over leren en zinvolle activiteiten binnen hun gemeenschap te ontwikkelen.

Voor meer informatie klik hier.

Bestuur

J.E.A. de Ruiter-Zwanikken (voorzitter)
C. Nanlohy (secretaris)
L.M. Christ (penningmeester)

Adres

Secretariaat:
Hogeweide 324
3544PW Utrecht

Bankrekening:

NL64 INGB 0009 2326 86

Kamer van Koophandel

34161125

Email aan secretariaat sturen

Wilt u een bericht aan het secretariaat sturen, klik dan hier.

Beheer website

De website wordt beheerd door Fred Daane. Indien u hem een bericht wil sturen, klik dan hier.