LogoAct80+In October 2014 startten organisaties in Oostenrijk, Duitsland, Italië, Litouwen en Nederland met het Erasmus+ project met als doel te bevorderen dat mensen op hoge leeftijd, met en zonder functionele beperkingen, de mogelijkheid hebben zich te blijven ontwikkelen en een actieve bijdrage aan de samenleving te leveren. Het ontdekken of opnieuw ontwikkelen van verborgen krachten van zeer oude mensen kan een cruciale rol spelen bij de mogelijkheid te blijven leren en kan bijdragen aan een grotere onafhankelijkheid en levensvreugde op latere leeftijd.

De partners van het Active 80+ project hebben de kennis over leren en actief participeren in de samenleving van mensen op hoge leeftijd geïnventariseerd door een verkenning van onderzoek, praktijkervaringen en de stand van zaken in het publieke debat. Daarnaast is de situatie op Europees niveau onderzocht door de analyse van studies en het bekijken van statistisch materiaal vanuit vergelijkend perspectief. Het Europese overzichtsrapport is een samenvatting van de belangrijkste bevindingen op landelijk en Europees niveau.

Active 80+ wil professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn in staat stellen om een coachende rol te vervullen voor mensen op zeer hoge leeftijd.  > Lees meer