Europa wil zich meer gaan bezighouden met sociaal beleid. Het heeft daartoe een document aangenomen waarin sociale rechten van burgers worden vastgelegd (the Pillar of Social Rights).
Eén van de thema’s waar Europa nu aan gaat werken is het vaststellen van indicatoren voor de kwaliteit van langdurige zorg. De bedoeling is, dat deze er toe zullen bijdragen dat de kwaliteit van de langdurige zorg in alle lidstaten omhoog gaat.
OVN-NL betwijfelt of dit een goede zaak is. In onderstaande notitie wordt aangegeven waarom dit initiatief grote kans heeft in zijn tegendeel te verkeren. In Nederland hebben wij immers al ervaring op dit gebied en deze is niet onverdeeld gunstig. Er zijn vele andere manieren waarop Europa hetzelfde doel zou kunnen trachten te verwezenlijken.

download Indicatoren langdurige zorg_Eng