Tijdens de bestuursvergadering op 1 juli 2016 is het financieel verslag over 2015 besproken en goedgekeurd.

Klik hier om dit verslag te bekijken.