Het nationale en internationale netwerk

AGE Platform Europe

AGE Platform Europe is a European network of more than 150 organisations of and for people aged 50+ representing directly over 40 million older people in Europe.

ANBO

De ANBO komt op voor de belangen van de sterk groeiende groep senioren in Nederland. Namens een grote achterban maakt de ANBO zich in politiek Den Haag en bij locale overheden sterk voor een goed ouderenbeleid.

FOS’TEN

FO’STEN behartigt de belangen van Surinaamse vrouwen, informeert ze en betrekt ze bij het ontwikkelen en uitvoeren van projecten.

NOOM

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is opgericht met het doel alle allochtone ouderen te representeren, zodat een sterke landelijke belangenbehartiging ontstaat. Daarnaast werkt het NOOM aan verbetering van het welzijn van de oudere migranten in brede zin.

Nederlandse Vrouwenraad

Vrouwen die zich willen inzetten voor verbetering van de positie van vrouwen bundelen hun krachten in vrouwenorganisaties. Een groot aantal van die vrouwenorganisaties is aangesloten bij de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR).

Older Women’s Network Europe (OWN)

The Older Women’s Network Europe seeks to work with and through NGOs, the public and independent (private) sectors and other stakeholders to improve the lives of older women by influencing policy development and change at European, national and local level

Unie KBO

De Unie van Katholieke Bonden van Ouderen, is de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Eén van de belangrijkste doelstellingen van deze vereniging is voorwaarden, zodat senioren volwaardig en zelfbewust aan de samenleving kunnen deelnemen.

MEZZO

Mezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die onbetaald zorgt voor een ander. Als familielid of buur, vriend of vrijwilliger.

The European Women’s Lobby

The European Women’s Lobby (EWL) is the largest umbrella organisation of women’s associations in the European Union (EU), working to promote women’s rights and equality between women and men.

FNV Vrouwenbond

FNV Vrouw maakt zich sterk om de positie van vrouwen te verbeteren en geeft informatie over werk en inkomen. Ook is FNV Vrouw een podium voor vrouwen die ervaringen met elkaar willen delen over hun werk en hun leven.

EAPN

EAPN wil het platform zijn voor armen en uitgeslotenen. Zij zoekt de open dialoog met de maatschappij en de politiek. Daarbij maakt zij gebruik van de vele talenten en ervaringen, die in de diverse doelgroepen aanwezig zijn om veranderprocessen op gang te brengen, alternatieven aan te bieden en armoede zowel als sociale uitsluiting in Nederland. bespreekbaar te maken en aan te pakken.

Bestuur

J.E.A. de Ruiter-Zwanikken (voorzitter)
C. Nanlohy (secretaris)
L.M. Christ (penningmeester)

Adres

Secretariaat:
Hogeweide 324
3544PW Utrecht

Bankrekening:

NL64 INGB 0009 2326 86

Kamer van Koophandel

34161125

Email aan secretariaat sturen

Wilt u een bericht aan het secretariaat sturen, klik dan hier.

Beheer website

De website wordt beheerd door Fred Daane. Indien u hem een bericht wil sturen, klik dan hier.