Welkom in de leeftijdsvriendelijke stad!

In een leeftijdsvriendelijke stad wordt rekening gehouden met wensen en ideeën van bewoners over de sociale en fysieke omgeving. Over de inrichting van de openbare ruimte en de toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen moet iedereen kunnen meedenken en – beslissen, óók oudere inwoners.
Samen met projectpartners in Duitsland, Oostenrijk, Litouwen en Italië, ontwikkelden we een handboek, een toolkit en een online training. Hierin zijn de ervaringen en de werkwijze van Mobility Scouts beschreven. Zo kun je zelf aan de slag met het creëren van een leeftijdsvriendelijke omgeving, samen mét ouderen! Bekijk hier de producten.

OVN-NL is één van de vijf partners van het Europese ‘Mobility Scouts’ project (2016-2018).
Het idee van het project ́ Mobility Scouts ́ is dat ouderen worden aangesproken om het heft in eigen handen te nemen en hun kennis, kunde en netwerken in te zetten voor hun eigen buurt, stad of dorp. Dit doen zij in samenwerking met andere ouderen, de lokale overheid, politiek en (maatschappelijke) organisaties. Het doel is om met elkaar en in samenwerking met overheden en organisaties de leefomgeving beter toegankelijk en vriendelijk te maken voor iedereen.
Lees meer…

LogoAct80+Oudere Vrouwen Netwerk Nederland is partner in het Europese project Active80+. Dit project is gericht op de ontwikkeling van een training om de oudste generaties te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun ideeën over leren en zinvolle activiteiten binnen hun gemeenschap.

Bestuur

J.E.A. de Ruiter-Zwanikken (voorzitter)
C. Nanlohy (secretaris)
L.M. Christ (penningmeester)

Adres

Secretariaat:
Hogeweide 324
3544PW Utrecht

Bankrekening:

NL64 INGB 0009 2326 86

Kamer van Koophandel

34161125

Email aan secretariaat sturen

Wilt u een bericht aan het secretariaat sturen, klik dan hier.

Beheer website

De website wordt beheerd door Fred Daane. Indien u hem een bericht wil sturen, klik dan hier.

Wat doet het Oudere Vrouwennetwerk?

Het Oudere Vrouwennetwerk wil een luis in de pels zijn van iedereen die en alles wat een mening heeft over de positie van oudere vrouwen in de wereld en invloed uitoefenen op beleid in Nederland aangaande die positie. Daarom volgt en becommentarieert het OVN nationale en internationale afspraken, beleidsvoornemens en regelingen afspraken, beleidsvoornemens ten aanzien van de positie van oudere vrouwen; bevordert en bewaakt zij de implementatie van maatregelen die een positief effect hebben op de positie van oudere vrouwen; bundelt zij expertise van de verschillende landelijke belangengroepen teneinde het Nederlandse beleid te beïnvloeden ten gunste van oudere vrouwen; signaleert en vraagt zij aandacht voor de positie van vrouwen uit minderheidsgroepen; participeert in het Older Women’s Network-Europe (OWN-Eu) en AGE, het Europees Ouderenplatform.

Wat is het Oudere Vrouwennetwerk?

Het Oudere Vrouwennetwerk – Nederland is opgericht in 2001 naar aanleiding van het Europese Vrouwencongres in 1999. Het is een netwerkorganisatie dat wordt gevormd door vrouwen afkomstig uit ouderenbonden en organisaties van vrouwen uit minderheidsgroepen in Nederland met internationale contacten. Binnen het netwerk functioneert een kerngroep van negen leden, met expertise op het terrein van gender en leeftijd.

Verkrijgbaarheid van medicijnen buiten kantoortijd

Advies aan patiënten die ’s nachts of in het weekend medicijnen nodig hebben: als je zelf niet in staat bent te regelen dat de medicijnen worden opgehaald, vraag dan aan de arts om op het recept te zetten dat de medicijnen moeten worden bezorgd. Aan deze bezorging zijn geen extra kosten verbonden, wel aan het gebruik van de dienstapotheek. Daarvoor moet een toeslag worden betaald die ten laste komt van het eigen risico.

Lees meer

Mobility Scouts

OVN-NL is één van de vijf partners van het Europese ‘Mobility Scouts’ project (2016-2018).

Het idee van het project ́ Mobility Scouts ́ is dat ouderen worden aangesproken om het heft in eigen handen te nemen en hun kennis, kunde en netwerken in te zetten voor hun eigen buurt, stad of dorp. Dit doen zij in samenwerking met andere ouderen, de lokale overheid, politiek en (maatschappelijke) organisaties…

Lees meer

Lancering prijsvraag WHO CARES

Op 18 januari 2017 werd prijsvraag WHO CARES gelanceerd met een kick off bijeenkomst in Almere. Met de prijsvraag roepen de initiatiefnemers ontwerpers en innovatieve doeners en denkers uit andere sectoren op om gezamenlijk hun idee voor toekomstbestendige wijken te...

Lees meer
Goedemorgen toekomst – Oud in de delta (trailer), een film van Kees Hin