Goedemorgen toekomst – Oud in de delta (trailer), een film van Kees Hin

LogoAct80+Oudere Vrouwen Netwerk Nederland is partner in het Europese project Active80+. Dit project is gericht op de ontwikkeling van een training om de oudste generaties te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun ideeën over leren en zinvolle activiteiten binnen hun gemeenschap.

Nieuwsbrief

LogoAct80+De Active 80+ trainingen in Oostenrijk, Italië, Duitsland, Litouwen en Nederland zijn met succes uitgevoerd met in totaal 83 deelnemers. Lees er meer over in onze nieuwbrief. Lees meer

Active 80+: de beleidsaanbevelingen

koekjesHet Active 80+ partnerschap heeft – in nauwe samenwerking met experts uit heel Europa – beleidsaanbevelingen geformuleerd voor beleidsmakers op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau. Lees meer

Handboeken Active 80+ gereed

handboekenOudere Vrouwen Netwerk Nederland is verheugd als partner in het Europese project Active80+ een deel van de resultaten van het project in de vorm van twee handboeken voor belangstellenden beschikbaar te stellen. Lees meer
Wat is het Oudere Vrouwennetwerk?

Het Oudere Vrouwennetwerk – Nederland is opgericht in 2001 naar aanleiding van het Europese Vrouwencongres in 1999. Het is een netwerkorganisatie dat wordt gevormd door vrouwen afkomstig uit ouderenbonden en organisaties van vrouwen uit minderheidsgroepen in Nederland met internationale contacten. Binnen het netwerk functioneert een kerngroep van negen leden, met expertise op het terrein van gender en leeftijd.

Wat doet het Oudere Vrouwennetwerk?

Het Oudere Vrouwennetwerk wil een luis in de pels zijn van iedereen die en alles wat een mening heeft over de positie van oudere vrouwen in de wereld en invloed uitoefenen op beleid in Nederland aangaande die positie. Daarom volgt en becommentarieert het OVN nationale en internationale afspraken, beleidsvoornemens en regelingen afspraken, beleidsvoornemens ten aanzien van de positie van oudere vrouwen; bevordert en bewaakt zij de implementatie van maatregelen die een positief effect hebben op de positie van oudere vrouwen; bundelt zij expertise van de verschillende landelijke belangengroepen teneinde het Nederlandse beleid te beïnvloeden ten gunste van oudere vrouwen; signaleert en vraagt zij aandacht voor de positie van vrouwen uit minderheidsgroepen; participeert in het Older Women’s Network-Europe (OWN-Eu) en AGE, het Europees Ouderenplatform.

Bestuur

J.E.A. de Ruiter-Zwanikken (voorzitter)
C. Nanlohy (secretaris)
L.M. Christ (penningmeester)

Adres

Secretariaat:
Hogeweide 324
3544PW Utrecht

Bankrekening:

NL64 INGB 0009 2326 86

ANBI-status:

Donaties aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar. Vermeld in de aangifte ANBI-nummer: 8102.04.198

klein anbi-zegel

Kamer van Koophandel

34161125

Beheer website

De website wordt beheerd door Fred Daane. Indien u hem een bericht wil sturen, klik dan hier.